A A A A A
Ezechiel 44
15
Levitskí kňazi zo Sadokovho rodu, ktorí vykonávali službu v mojej svätyni, keď sa Izraelci vzdialili odo mňa, títo budú pristupovať ku mne a slúžiť mi. Nech oni stoja predo mnou a obetujú mi tuk a krv. To je výrok Pána Jahveho.
Slovenská Biblia Botekov 2015

15
Avšak levitskí kňazi z potomstva Cádoka, ktorí konali službu v mojej svätyni, keď Izraeliti zablúdili odo mňa, tí smú ku mne pristúpiť, aby mi slúžili, a budú stáť v službe predo mnou, obetovať mi tuk i krv — znie výrok Hospodina, Pána.
Slovenská Biblia SEB 2007

15
Ale kňazi Levitovia, synovia Cádokovi, ktorí strážili stráž mojej svätyne, keď blúdili synovia Izraelovi preč odo mňa, tí sa budú blížiť ku mne, aby mi svätoslúžili, a budú stáť predo mnou obetujúc mi tuk a krv, hovorí Pán Hospodin.
Slovenská Biblia 1936

15
Avšak levítski kňazi z potomstva Cádokovho, ktorí konali službu v mojej svätyni, keď Izraelci zablúdili odo mňa, tí smú ku mne pristúpiť, aby mi slúžili, a budú stáť v službe predo mnou, obetovať mi tuk i krv - znie výrok Hospodina, Pána.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

15
Levitskí kňazi však, Sadokovi synovia, ktorí zachovali službu v mojej svätyni; keď synovia Izraela zablúdili odo mňa, tí sa mi budú približovať, aby mi slúžili, a nech stoja predo mnou, aby mi obetovali tuk a krv, hovorí Pán, Jahve.
Slovenská Biblia Katolícky