A A A A A
Ezechiel 44
13
Nebudú mať prístup ku mne, aby mi slúžili ako kňazi; nesmú sa dotknúť mojich svätých vecí, ani pristúpiť k svätosvätým veciam, ale ponesú hanbu za svoje ohavné skutky, ktoré popáchali.
Slovenská Biblia Botekov 2015

13
Nesmú sa priblížiť ku mne, aby mi konali kňazskú službu, nesmú sa priblížiť ani k tomu, čo mi je sväté, ani k najsvätejším darom; ponesú svoju hanbu za svoje ohavnosti, ktoré páchali.
Slovenská Biblia SEB 2007

13
Ale nepriblížia sa ku mne, aby mi konali kňazskú službu ani sa nepriblížia k niktorým mojim posviatnostiam, ku svätosvätým veciam, ale ponesú svoju potupu a svoje ohavnosti, ktoré páchali.
Slovenská Biblia 1936

13
Nesmú sa priblížiť ku mne, aby mi konali kňazskú službu, nesmú sa priblížiť ani k tomu, čo mi je sväté, ani k najsvätejším darom; ponesú svoju hanbu za svoje ohavnosti, ktoré páchali.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

13
Nesmú sa mi priblížiť, aby mi slúžili ako kňazi, a nepriblížia sa k ničomu, čo je mne sväté, k svätosvätým veciam, ale ponesú svoju hanbu a svoje ohavnosti, ktoré popáchali.
Slovenská Biblia Katolícky