A A A A A
Ezechiel 44
12
Pretože ľudu slúžili pri jeho modlách a boli pre Izraelcov príčinou hriechu, dvíham ruku proti nim — výrok Pána Jahveho — , preto ponesú trest za svoju zlobu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

12
Pretože im slúžili pred ich modlami a domu Izraela dali popud k vine, zdvihol som svoju ruku k prísahe proti nim — znie výrok Hospodina, Pána — budú znášať trest za svoju vinu.
Slovenská Biblia SEB 2007

12
pretože im svätoslúžili pred ich ukydanými bohmi a boli domu Izraelovmu na závadu upadnúť do neprávosti. Preto som prisahajúc pozdvihol svoju ruku proti nim, hovorí Pán Hospodin, že ponesú svoju neprávosť.
Slovenská Biblia 1936

12
Pretože im slúžili pred ich modlami a domu Izraela dali popud k vine, preto som zdvihol svoju ruku k prísahe proti nim - znie výrok Hospodina, Pána - budú znášať trest za svoju vinu.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

12
Pretože im posluhovali pri ich modlách a boli synom Izraela osídlom na hriech, preto som si zdvihol proti nim ruku - hovorí Pán, Jahve - a ponesú svoju vinu.
Slovenská Biblia Katolícky