A A A A A
Ezechiel 44
11
predsa budú vykonávať službu v mojej svätyni. Budú strážcami chrámových brán a budú vykonávať službu v Chráme. Budú zabíjať zvieratá na celopalné obety a na obety za ľud a budú stáť pohotovo, aby obslúžili ľudí.
Slovenská Biblia Botekov 2015

11
budú konať službu v mojej svätyni ako strážnici pri bránach chrámu a ako chrámoví služobníci. Oni budú pre ľud zabíjať spaľovanú obetu i obetu s hostinou a budú mu stáť k službe.
Slovenská Biblia SEB 2007

11
A budú svätoslúžiť v mojej svätyni jako stráže pri bránach domu a budú svätoslúžiť domu. Oni budú zabíjať zápalnú obeť a bitnú obeť ľudu a oni budú stáť pred nimi, aby im svätoslúžili,
Slovenská Biblia 1936

11
budú konať službu v mojej svätyni ako strážnici pri bránach chrámu a ako chrámoví služobníci. Oni budú pre ľud zabíjať spaľovanú obeť i zábitnú obeť a budú mu stáť k službe.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

11
a musia v mojej svätyni slúžiť ako strážcovia pri bránach domu a ako obsluhovači domu. Oni budú zabíjať celopaly a žertvy za ľudí a budú pri nich stáť, aby ich obslúžili.
Slovenská Biblia Katolícky