A A A A A
Ezechiel 44
1
Zaviedol ma k vonkajšej bráne svätyne hľadiacej na východ. Bola zamknutá.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Potom ma priviedol naspäť k vonkajšej bráne svätyne, obrátenej na východ. Tá však bola zatvorená.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
A viedol ma zpät smerom ku vonkajšej bráne svätyne, ktorá je obrátená na východ, a tá bola zavrená.
Slovenská Biblia 1936

1
Potom ma priviedol naspäť k vonkajšej bráne svätyne, obrátenej na východ. Tá bola zatvorená.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Potom ma viedol naspäť cez vonkajšiu bránu svätyne, bola však zatvorená.
Slovenská Biblia Katolícky