A A A A A
Ezechiel 40
9
piliere po dvoch lakťoch. Predsieň podbránia viedla ku Chrámu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

9
Zmeral predsieň brány: osem lakťov. Jej piliere boli dlhé dva lakte. Predsieň brány smerovala dovnútra.
Slovenská Biblia SEB 2007

9
A zmeral sieň brány na osem lakťov a jej stĺpy na dva lakte, a sieň brány bola od domu.
Slovenská Biblia 1936

9
Zmeral predsieň brány: osem lakťov; jej piliere boli dva lakte. Predsieň brány smerovala dovnútra.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

9
A premeral predsieň brány: osem lakťov. Predsieň brány však bola zvnútra.
Slovenská Biblia Katolícky