A A A A A
Ezechiel 40
5
A hľa, Chrám bol zvonku dookola obkolesený múrom. Meračská trstenica, ktorú mal ten človek v ruke, bola dlhá šesť lakťov. Každý lakeť bol o dlaň dlhší ako obyčajný lakeť. Rozmeral hrúbku múru: jedna trstenica a výšku: jedna trstenica.
Slovenská Biblia Botekov 2015

5
Hľa, z vonkajšej strany budovy bol múr všade dookola a muž mal v ruke šesťlakťovú trstinu na meranie. Každý lakeť bol o dlaň dlhší ako obyčajný lakeť. Hrúbku múru nameral jednu trstinu a výšku jednu trstinu.
Slovenská Biblia SEB 2007

5
A hľa, múr bol zvonku domu kolom dookola, a v ruke muža trstina miery šiestich lakťov, dlhých na lakeť a dlaň, a zmeral šírku stavänia jednej trstiny a výšku jednej trstiny.
Slovenská Biblia 1936

5
Hľa, z vonkajšej strany budovy bol múr všade dookola, a muž mal v ruke šesťlakťovú trstinu na meranie. Každý lakeť bol o dlaň dlhší ako obyčajný lakeť. A hrúbku muriva nameral jednu trstinu a výšku jednu trstinu.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

5
A hľa, zvonku vôkol domu bol múr. Muž mal v ruke meračskú palicu, šesť lakťovú - po lakti a dlani. Premeral hrúbku múru: siaha; i výšku: jedna siaha.
Slovenská Biblia Katolícky