A A A A A
Ezechiel 40
42
Okrem toho tam boli štyri stoly z tesaného kameňa na celopaly jeden a pol lakťa dlhé, jeden a pol lakťa široké a lakeť vysoké. Na tie stoly kládli nástroje, ktorými zabíjali zvieratá na celopaly a na iné obety.
Slovenská Biblia Botekov 2015

42
Štyri stoly na spaľované obety boli z kamenných kvádrov, poldruha lakťa dlhé, poldruha lakťa široké a lakeť vysoké. Na ne kládli náčinie, ktorým zabíjali spaľovanú obetu i obetu s hostinou.
Slovenská Biblia SEB 2007

42
A štyri stoly boly pre zápalnú obeť z tesaných kameňov jeden a pol lakťa dĺžky a jeden a pol lakťa šírky a jeden lakeť výšky; na ne kládli riad, ktorým zabíjali zápalnú obeť ako aj bitnú obeť.
Slovenská Biblia 1936

42
Štyri stoly pre spaľované obete boli z kamenných kvádrov, poldruha lakťa dlhé, poldruha lakťa široké a lakeť vysoké; na ne kládli náčinie, ktorým zabíjali spaľovanú i zábitnú obeť.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

42
A štyri stoly z kvádrových kameňov pre celopaly, poldruha lakťa dlhé, poldruha lakťa široké a lakeť vysoké; na ne kládli nástroje, ktorými zabíjali celopaly a žertvy.
Slovenská Biblia Katolícky