A A A A A
Ezechiel 40
41
Takže boli štyri stoly z jednej strany podbránia a štyri z druhej strany, spolu osem stolov, na ktorých sa zabíjali obety.
Slovenská Biblia Botekov 2015

41
štyri stoly tu a štyri stoly tam po stranách pri vchode brány, spolu osem stolov, na ktorých zabíjali.
Slovenská Biblia SEB 2007

41
Štyri stoly boly z jednej strany a štyri stoly z druhej strany, po strane brány, osem stolov, na ktorých zabíjali.
Slovenská Biblia 1936

41
štyri stoly tu a štyri stoly tam po stranách pri vchode brány, spolu osem stolov, na ktorých zabíjali.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

41
Štyri stoly pri tejto a štyri stoly pri tamtej stene brány - osem stolov, na ktorých zabíjali.
Slovenská Biblia Katolícky