A A A A A
Ezechiel 40
37
Jeho predsieň, viedla do vonkajšieho nádvoria. Mala palmy vytesané na pilieroch z jednej i druhej strany. Jej schodište malo osem schodov.
Slovenská Biblia Botekov 2015

37
Jej predsieň smerovala k vonkajšiemu nádvoriu. Na jej pilieroch boli palmy na oboch stranách a osem schodov tvorilo jej výstup.
Slovenská Biblia SEB 2007

37
A jej siene do vonkajšieho dvora a palmy na jej stĺpoch z jednej i z druhej strany a osem schodov jej schodište.
Slovenská Biblia 1936

37
Jej predsieň ležala smerom k vonkajšiemu nádvoriu, palmy boli na jej pilieroch na oboch stranách a osem schodov tvorilo jej výstup.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

37
Jej predsieň bola do vonkajšieho nádvoria; na jej pilieroch boli z jednej i druhej strany palmy a pre výstup k nej bolo osem schodov.
Slovenská Biblia Katolícky