A A A A A
Ezechiel 40
31
Jeho predsieň viedla do vonkajšieho nádvoria. Mala palmy vytesané na pilieroch a jej schodište malo osem schodov.
Slovenská Biblia Botekov 2015

31
Jej predsieň ležala smerom k vonkajšiemu nádvoriu, na jej pilieroch boli palmy a osem schodov tvorilo jej výstup.
Slovenská Biblia SEB 2007

31
Jej siene boly obrátené do vonkajšieho dvora a palmy na jej stĺpoch a osem schodov jej schodište.
Slovenská Biblia 1936

31
Jej predsieň ležala smerom k vonkajšiemu nádvoriu, palmy boli na jej pilieroch a osem schodov tvorilo jej výstup.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

31
Predsieň mala do vonkajšieho nádvoria, na jej pilieroch boli palmy a výstup k nej tvorilo osem schodov.
Slovenská Biblia Katolícky