A A A A A
Ezechiel 40
17
Zaviedol ma k vonkajšiemu nádvoriu a tam som videl miestnosti a po celom nádvorí kamennú dlažbu; tridsať miestností bolo na tejto dlažbe.
Slovenská Biblia Botekov 2015

17
Potom ma zaviedol na vonkajšie nádvorie, a hľa, boli tam komory. Nádvorie všade dookola bolo vydláždené. Na dlažbe bolo tridsať siení.
Slovenská Biblia SEB 2007

17
A voviedol ma do vonkajšieho dvora. A hľa, komory a dlažba boly spravené dvoru kolom dookola, tridsať komôr na dlažbe.
Slovenská Biblia 1936

17
Potom ma zaviedol do vonkajšieho nádvoria, a hľa, boli tam komory, a dlažba bola zhotovená na nádvorí všade dookola; na dlažbe bolo tridsať siení.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

17
Potom ma zaviedol do vonkajšieho nádvoria a hľa, tam boli cely a kamenná dlažba, urobená vôkol po nádvorí. Na dlažbe bolo tridsať ciel.
Slovenská Biblia Katolícky