A A A A A
Ezechiel 40
10
Miestnosti podbránia brány hľadiacej k východu boli tri po jednej strane a tri po druhej, všetky tri boli rovnakej miery a rovnakej miery boli aj piliere na oboch stranách.
Slovenská Biblia Botekov 2015

10
Východná brána mala tri strážnice z jednej i z druhej strany. Všetky tri mali rovnaký rozmer, aj piliere mali rovna ký rozmer na oboch stranách.
Slovenská Biblia SEB 2007

10
Strážnice brány smerom na východ boly tri z jednej a tri z druhej strany, a všetky tri maly jednu a tú istú mieru, jako maly aj stĺpy jednu a tú istú mieru z jednej i z druhej strany.
Slovenská Biblia 1936

10
Východná brána mala tri strážne izby z jednej i z druhej strany. Všetky tri mali rovnakú mieru, aj piliere mali rovnakú mieru na oboch stranách.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

10
V bráne, smerujúcej na východ, boli tri izbičky na jednej a tri na druhej strane. Všetky tri boli rovnakej miery a rovnakej miery boli aj piliere z jednej i z druhej strany.
Slovenská Biblia Katolícky