A A A A A
Ezechiel 4
8
Pozri, poviažem ťa povrazmi, že sa nebudeš môcť obrátiť z boka na bok, kým neskončíš dni svojho obliehania.
Slovenská Biblia Botekov 2015

8
Hľa, poviažem ťa povrazmi, aby si sa nemohol obracať z boka na bok skôr, než skončíš obliehanie.
Slovenská Biblia SEB 2007

8
A hľa, dávam na teba povrazy, a neobrátiš sa so svojho boku na druhý svoj bok, dokiaľ nedokončíš dní svojho obliehania.
Slovenská Biblia 1936

8
Ajhľa, položil som na teba povrazy, aby si sa nemohol obracať zboka nabok skôr, ako skončíš dni svojho obliehania.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

8
A hľa, ja hodím na teba povrazy, že sa neobrátiš z boka na bok, kým nedoplníš dni svojho obliehania.
Slovenská Biblia Katolícky