A A A A A
Ezechiel 4
6
Keď toto ukončíš, ľahni si zasa na pravý bok a ponesieš Júdove hriechy štyridsať dní, počítajúc jeden deň za každý rok.
Slovenská Biblia Botekov 2015

6
Keď to ukončíš, ľahneš si druhý raz, a to na pravý bok, a budeš znášať vinu domu Júdovho štyridsať dní. Určil som ti vždy jeden deň za jeden rok.
Slovenská Biblia SEB 2007

6
Keď tie dokončíš, ľahneš a budeš ležať na svojom pravom boku, po druhé, a ponesieš neprávosť domu Júdovho štyridsať dní; každý deň ti dávam za rok.
Slovenská Biblia 1936

6
Keď skončíš tieto dni, ľahneš si druhý raz, a to na pravý bok, a budeš znášať vinu domu Júdovho štyridsať dní. Určil som ti vždy deň za rok.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

6
A keď to ukončíš, ľahni si druhý raz, na pravý bok, a nes štyridsať dní hriech Júdovho domu; za každý rok som ti určil deň.
Slovenská Biblia Katolícky