A A A A A
Ezechiel 4
5
Počítam jeden deň za každý rok ich hriechov: ponesieš teda tristodeväťdesiat dní hriechy domu Izraela.
Slovenská Biblia Botekov 2015

5
Roky ich viny ti určím zodpovedajúcim počtom dní: tristodeväťdesiat dní budeš znášať vinu domu Izraela.
Slovenská Biblia SEB 2007

5
A ja ti dám roky ich neprávosti v počte dní, tristo deväťdesiat dní, a ponesieš neprávosť domu Izraelovho.
Slovenská Biblia 1936

5
Ja ti určujem roky ich viny počtom dní: tristodeväťdesiat dní budeš znášať vinu domu Izraela.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

5
A ja ti určím roky ich hriechov podľa počtu dní, tristodeväťdesiat dní, cez ktoré budeš niesť hriech Izraelovho domu.
Slovenská Biblia Katolícky