A A A A A
Ezechiel 4
14
Ale ja som zvolal: "Ach, Pane Jahve, ja som sa nikdy neznečistil, nikdy vo svojom živote som nejedol zdochlinu alebo zverou roztrhané, nikdy nevošlo do mojich úst nečisté mäso."
Slovenská Biblia Botekov 2015

14
Vtedy som povedal: Ach, Hospodin, Pane, ja som sa doteraz nikdy nepoškvrnil, zdochlinu ani zverou roztrhané mäso som nejedol od mladosti až doteraz. Skazené mäso som ešte nevzal do úst.
Slovenská Biblia SEB 2007

14
Vtedy som povedal: Ach, Pane, Hospodine, hľa, moja duša nie je ničím poškvrnená, a zdochliny a roztrhaného od zveri som nejedol nikdy, od svojej mladosti až doteraz, ani ešte nevošlo do mojich úst ohavné mäso poškvrnené.
Slovenská Biblia 1936

14
Vtedy som povedal: Ach, Hospodine, Pane, ja som sa doteraz nikdy nepoškvrnil, zdochlinu ani zverom roztrhané som nejedol od mladosti až doteraz, skazené mäso sa mi nedostalo do úst.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

14
Vtedy som povedal: „Ach Pane, Jahve, veď moja duša nebola nikdy znečistená, zdochlinu a čo roztrhala zver, som nejedol od svojej mladosti až doteraz a skazené mäso mi nevošlo do úst.“
Slovenská Biblia Katolícky