A A A A A
Ezechiel 38
9
Ty sa zdvihneš ako povíchrica, priženieš sa ako mrákava, čo zakryje zem, ty a všetky tvoje čaty a s tebou premnohé národy.
Slovenská Biblia Botekov 2015

9
Vystúpiš ako búrka, prídeš ako oblak zakryť krajinu, ty i všetky tvoje hordy. Mnohé národy budú s tebou.
Slovenská Biblia SEB 2007

9
A prijdeš hore, prijdeš ako búrka, budeš ako hustý oblak, pokrývajúci zem, ty i všetky tvoje hejná a mnohé národy s tebou.
Slovenská Biblia 1936

9
Vystúpiš ako búrka, prídeš ako oblak zakryť krajinu, ty i všetky tvoje hordy; mnohé národy budú s tebou.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

9
Potom vystúpiš, prídeš ako víchrica, budeš ako oblak, aby si pokryl zem, ty i všetky tvoje tlupy a mnohé národy s tebou.
Slovenská Biblia Katolícky