A A A A A
Ezechiel 38
8
Po mnohých dňoch dostaneš rozkaz. V budúcich rokoch prídeš do krajiny obnovenej zo zrúcanín, ktorej obyvatelia sa spomedzi mnohých národov zhromaždili na izraelskej vrchovine, dlhý čas spustošenej. Izraelci, vyvedení spomedzi národov, žijú si bezpečne.
Slovenská Biblia Botekov 2015

8
Po mnohých dňoch budeš vyzvaný, v posledné roky prídeš do krajiny, ktorá unikla meču, k ľudu zhromaždenému z mnohých národov — totiž na izraelské vrchy, ktoré boli stálym zbúraniskom — a ktorý je teraz vyvedený z národov. Všetci bývajú bezpečne.
Slovenská Biblia SEB 2007

8
Po mnohých dňoch budeš navštívený, na konci rokov prijdeš do zeme, ktorá je navrátená od zkazy meča, shromaždená, jej ľud, z mnohých národov, na vrchy Izraelove, ktoré bývaly ustavične púšťou; ale potom vyvedení súc z národov budú všetci bývať bezpečne.
Slovenská Biblia 1936

8
Po mnohých dňoch budeš vyzvaný, v posledné roky prídeš do krajiny, ktorá unikla meču, k ľudu zhromaždenému z mnohých národov - totiž na izraelské vrchy, ktoré boli stálym zboreniskom - a ktorý je teraz vyvedený z národov; všetci bývajú bezpečne.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

8
Po mnohých dňoch dostaneš rozkaz, na konci rokov prídeš do krajiny vrátenej od meča, zhromaždenej z mnohých národov na vrchoch Izraela, ktoré boli ustavične spustnuté; z národov bola vyvedená, všetci bývajú v bezpečí.
Slovenská Biblia Katolícky