A A A A A
Ezechiel 38
6
Gomer a všetky jeho čaty, Bet-Togarma z ďalekého severu a všetky jeho čaty — obrovské množstvo ľudu je s tebou.
Slovenská Biblia Botekov 2015

6
Gómer a všetky jeho hordy, Bét Togarmá, najvzdialenejší sever i všetky jeho hordy, mnohé národy sú s tebou.
Slovenská Biblia SEB 2007

6
Gomer i všetky jeho hejná, dom Togarmy, najďaľšie kraje severa, a so všetkými jeho hejnami, mnohé to národy s tebou.
Slovenská Biblia 1936

6
Gómer a všetky jeho hordy, Bét-Togarmá, najvzdialenejší sever i všetky jeho hordy, mnohé národy sú s tebou.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

6
Gomer a všetky jeho tlupy, dom Togormu, končiny severu i všetky jeho tlupy; mnohé národy sú s tebou.
Slovenská Biblia Katolícky