A A A A A
Ezechiel 38
5
S nimi idú Peržania, Etiópčania a Putania, všetci so štítom a prilbou.
Slovenská Biblia Botekov 2015

5
Perzia, Kúš a Pút sú s nimi, všetci so štítom a prilbou.
Slovenská Biblia SEB 2007

5
Peržan, Ethiop a Pút s nimi, tí všetci, opatrení štítom a lebkou,
Slovenská Biblia 1936

5
Perzia, Kúš a Pút sú s nimi, všetci so štítom a prilbou.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

5
Peržania, Etiópci a Pút sú s nimi, všetci so štítom a prilbou.
Slovenská Biblia Katolícky