A A A A A
Ezechiel 38
4
Zachytím ťa, háky ti zakvačím do pyskov a vyvediem ťa s celým tvojím vojskom, kone a jazdcov, všetkých v plnej výzbroji, obrovské vojsko, so štítmi a pavézami, všetko skúsených bojovníkov s mečom.
Slovenská Biblia Botekov 2015

4
Vrátim ťa späť, dám ti háky do čeľustí a vyvediem teba i celé tvoje vojsko, kone i jazdcov, všetkých úplne vystrojených, veľký oddiel s pavézami a štítmi, všetkých, ktorí narábajú s mečmi.
Slovenská Biblia SEB 2007

4
A zavrátim ťa a dám obrúčky do tvojich čelustí a vyvediem ťa i všetko tvoje vojsko, kone i jazdcov, ktorí všetci sú bezvadne oblečení, veľké shromaždenie s pavézami a so štítmi, všetko takí, ktorí narábajú mečami:
Slovenská Biblia 1936

4
Vrátim ťa späť, dám ti háky do čeľustí a vyvediem teba i celé tvoje vojsko, kone i jazdcov, všetkých úplne vystrojených, veľký oddiel s pavézami a štítmi, všetkých, ktorí narábajú s mečmi.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

4
Zavrátim ťa a dám ti krúžky do čeľuste, tak vyvediem teba i celé tvoje vojsko, kone i jazdcov, všetkých v plnom výstroji, veľký zástup so štítmi a pavézami, všetkých, čo sa chápu meča.
Slovenská Biblia Katolícky