A A A A A
Ezechiel 38
3
Povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Ja som proti tebe, knieža Gog, hlava Mešeka a Tubala.
Slovenská Biblia Botekov 2015

3
a povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, som proti tebe, Góg, veľknieža Mešecha a Túbala.
Slovenská Biblia SEB 2007

3
a povieš: Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, prijdem proti tebe, Gógu, knieža Róša, Mešecha a Tubala!
Slovenská Biblia 1936

3
a povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, som proti tebe, Góg, veľkniežaťa Mešecha a Túbala.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

3
Povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja som proti tebe, Gog, veľknieža Mosocha a Tubala.
Slovenská Biblia Katolícky