A A A A A
Ezechiel 38
23
Tým ukážem svoju veľkosť a svoju svätosť a dám sa poznať mnohým národom. Tak si uvedomia, že ja som Jahve.
Slovenská Biblia Botekov 2015

23
Dokážem svoju veľkosť i svätosť a dám sa poznať pred očami mnohých národov; potom spoznajú, že ja som Hospodin.
Slovenská Biblia SEB 2007

23
A tak sa zvelebím a posvätím a dám sa poznať pred očami mnohých národov, a zvedia, že ja som Hospodin.
Slovenská Biblia 1936

23
Dokážem svoju veľkosť i svätosť a dám sa poznať pred očami mnohých národov; potom poznajú, že ja som Hospodin.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

23
Zvelebím, posvätím a oslávim sa pred očami mnohých národov a budú vedieť, že ja som Pán.
Slovenská Biblia Katolícky