A A A A A
Ezechiel 38
21
Zavolám proti Gogovi meč po celej mojej vrchovine — výrok Pána Jahveho — jeho vojaci obrátia svoje meče druh proti druhovi.
Slovenská Biblia Botekov 2015

21
Privolám proti nemu všetky druhy hrôzy — znie výrok Hospodina, Pána — každý meč sa obráti proti vlastnému bratovi.
Slovenská Biblia SEB 2007

21
A zavolám proti nemu na všetky svoje vrchy meč, hovorí Pán Hospodin. Každého meč bude proti jeho bratovi.
Slovenská Biblia 1936

21
Privolám proti nemu všetky druhy hrôzy - znie výrok Hospodina, Pána - každý meč sa obráti proti vlastnému bratovi.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

21
I zavolám na celom svojom pohorí proti nemu meč - hovorí Pán, Jahve -, muž proti mužovi obráti meč.
Slovenská Biblia Katolícky