A A A A A
Ezechiel 38
20
Vtedy sa budú predo mnou triasť ryby v mori, nebeské vtáctvo, divá zver, všetky plazy plaziace sa po zemi, všetci ľudia na povrchu zeme. Vrchy sa zrútia, skalné steny popadajú a všetky múry sa pováľajú na zem.
Slovenská Biblia Botekov 2015

20
takže sa predo mnou zachvejú morské ryby, nebeské vtáky, poľná zver i každý plaz, ktorý sa plazí po zemi, i všetci ľudia, ktorí sú na zemi. Vrchy sa zrútia a skalné svahy i všetky hradby padnú na zem.
Slovenská Biblia SEB 2007

20
A budú sa triasť pred mojou tvárou morské ryby a nebeskí vtáci aj poľná zver i všetky plazy, ktoré sa plazia po zemi, jako i všetci ľudia, ktorí sú na tvári zeme. A vrchy sa zrútia, a padnú príkre svahy, i každý múr padne na zem.
Slovenská Biblia 1936

20
takže sa predo mnou zachvejú morské ryby i nebeské vtáky, i poľná zver i každý plaz, ktorý sa plazí po zemi, i všetci ľudia, ktorí sú na zemi. Vrchy sa zrútia a skalné svahy i všetky hradby padnú na zem.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

20
Vtedy sa budú predo mnou triasť ryby mora a vtáci nebies, zverina poľa a všetky plazy, ktoré sa plazia po zemi, i všetci ľudia, čo sú na zemi; zrúcajú sa vrchy, popadajú bralá a každý múr sa zvalí na zem.
Slovenská Biblia Katolícky