A A A A A
Ezechiel 38
18
V ten deň, keď Gog bude tiahnuť proti izraelskému územiu — výrok Pána Jahveho — môj hnev vzkypí.
Slovenská Biblia Botekov 2015

18
V ten deň, teda v deň, keď vstúpi Góg na pôdu Izraela — znie výrok Hospodina, Pána — moja prchkosť vzplanie v mojom hneve.
Slovenská Biblia SEB 2007

18
Ale stane sa toho dňa, v deň, v ktorý prijde Góg na zem Izraelovu, hovorí Pán Hospodin, že moja prchlivosť vystúpi do mojich nozdier,
Slovenská Biblia 1936

18
V ten deň, to jest v deň, keď vstúpi Góg na pôdu Izraela - znie výrok Hospodina, Pána - moja prchkosť vzplanie v mojom hneve.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

18
V ten deň však, v deň príchodu Goga na izraelskú pôdu - hovorí Pán, Jahve -, vzblčí mi tvár hnevom.
Slovenská Biblia Katolícky