A A A A A
Ezechiel 38
17
Takto hovorí Pán Jahve: Keď som dlhé roky hovoril za dávnych dní skrze svojich sluhov prorokov, ktorí prorokovali za tých čias, hrozil som, že teba privediem proti Izraelovi.
Slovenská Biblia Botekov 2015

17
Takto vraví Hospodin, Pán: Si to ty, o ktorom som hovorieval v predchádzajúcich dňoch prostredníctvom svojich služobníkov, izraelských prorokov, ktorí v týchto dňoch a rokoch prorokovali, že ťa privediem proti nim?
Slovenská Biblia SEB 2007

17
Takto hovorí Pán Hospodin: Či si to ty, o ktorom som hovoril za dávnych dní skrze svojich služobníkov, prorokov Izraelových, ktorí prorokovali v tých dňoch za roky, že ťa dovediem na nich?
Slovenská Biblia 1936

17
Takto vraví Hospodin, Pán: Si to ty, o ktorom som hovorieval v predošlých dňoch prostredníctvom svojich služobníkov, izraelských prorokov, ktorí v týchto dňoch a rokoch prorokovali, že ťa privediem na nich?
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

17
Toto hovorí Pán, Jahve: Si to ty, o kom som hovoril v dávnych dňoch prostredníctvom svojich sluhov, prorokov Izraela, ktorí v tých dňoch roky prorokovali, že ťa privediem proti nim?
Slovenská Biblia Katolícky