A A A A A
Ezechiel 38
12
Pôjdeš lúpiť a plieniť, vystrieť ruku proti zboreniskám, kde ľudia znovu bývajú, proti ľudu, zhromaždenému spomedzi cudzích národov, ľudu, ktorý sa venuje chovu dobytka a obchodu, bývajúcemu v samom strede zeme.
Slovenská Biblia Botekov 2015

12
Chceš získať korisť, odňať lup a svoju ruku obrátiť k zrúcaninám, ktoré sú znova obývané, aj proti ľudu, zhromaždenému z národov, ktorý znova nadobudol dobytok, majetok a býva na vyvýšenom strede zeme.
Slovenská Biblia SEB 2007

12
aby si pobral korisť a pochvátal lúpež obrátiac svoju ruku na osadené spustošeniny, a k ľudu, shromaždenému z národov, ktorý si nadovážil dobytka a imania, k tým, ktorí bývajú prostred zeme.
Slovenská Biblia 1936

12
Chceš získať korisť, odňať lup a svoju ruku obrátiť k zrúcaninám, ktoré sú znova obývané, aj proti ľudu, zhromaždenému z národov, ktorý znova nadobudol dobytok a majetok a býva na vyvýšenom strede zeme.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

12
aby si koristil korisť a plienil plen, aby si vystrel ruku proti zaľudneným zboreniskám a proti ľudu zhromaždenému z národov, ktorý získal imanie a majetok a bývajú v prostriedku zeme.
Slovenská Biblia Katolícky