A A A A A
Ezechiel 35
1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, obráť sa k vrchom Seir a prorokuj proti nim.
3
Povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Pozri, vrchovina Seir, ja som proti tebe. Aj proti tebe vystriem svoju ruku a urobím z teba pustú pustatinu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2
Človeče, obráť sa tvárou k pohoriu Seír a prorokuj proti nemu.
3
Povedz mu: Takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, som proti tebe, Seír, vystriem ruku proti tebe a zmením ťa na púšť a pustatinu.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2
Synu človeka, obráť svoju tvár proti vrchu Seiru a prorokuj proti nemu
3
a povieš mu: Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, prijdem proti tebe, vrchu Seire, a vystriem na teba svoju ruku a obrátim ťa na pustinu a púšť.
Slovenská Biblia 1936

1
Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
2
Človeče, obráť sa tvárou k Séírskemu pohoriu a prorokuj proti nemu.
3
Povedz mu: Takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, som proti tebe, Séír, vystriem ruku proti tebe a zmením ťa na strašnú púšť.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Pán prehovoril ku mne takto:
2
„Syn človeka, obráť si tvár proti vrchu Seir a prorokuj proti nemu.
3
Povedz mu: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, som proti tebe, vrch Seir, vystriem proti tebe svoju ruku a urobím ťa pustým a opusteným.
Slovenská Biblia Katolícky