A A A A A
Ezechiel 35
6
Preto, na môj život — výrok Pána Jahveho — dokrvavím ťa, krv ťa bude stíhať; ty si vinný preliatím krvi, preto ťa krv bude stíhať.
Slovenská Biblia Botekov 2015

6
preto, ako žijem — znie výrok Hospodina, Pána — obrátim ťa na krv a krv ťa bude prenasledovať; pretože si sa krvou previnil, krv ťa bude prenasledovať.
Slovenská Biblia SEB 2007

6
preto jako že ja žijem, hovorí Pán Hospodin, že ťa pripravím na krv, a krv ťa bude stíhať. Ba hej, nenávidel si krvi, a krv ťa bude stíhať.
Slovenská Biblia 1936

6
Preto, akože žijem - znie výrok Hospodina, Pána - spustím ťa z krvi a krv ťa bude prenasledovať; pretože si sa krvou previnil, krv ťa bude prenasledovať.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

6
preto, ako žijem - hovorí Pán, Jahve -, obrátim ťa na krv a krv ťa bude stíhať. Preto, že si nenávidel krv, krv ťa bude stíhať.
Slovenská Biblia Katolícky