A A A A A
Ezechiel 35
4
Z tvojich miest urobím zboreniská, púšťou sa staneš. Tak si uvedomíš, že ja som Jahve.
Slovenská Biblia Botekov 2015

4
Tvoje mestá zmením na zrúcaniny, ty sa staneš púšťou a spoznáš, že ja som Hospodin.
Slovenská Biblia SEB 2007

4
Tvoje mestá obrátim na spustošeninu, a ty budeš pustinou a zvieš, že ja som Hospodin.
Slovenská Biblia 1936

4
Tvoje mestá zmením na zrúcaniny, ty sa staneš púšťou a poznáš, že ja som Hospodin.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

4
Z tvojich miest urobím zborenisko, ty však budeš spustnutý a budeš vedieť, že ja som Pán.
Slovenská Biblia Katolícky