A A A A A
Ezechiel 35
15
Pretože si sa radoval, keď moje izraelské dedičstvo bolo spustošené, tak naložím s tebou: Budeš spustošený, vrch Seir, a s tebou celý Edom. A tak si uvedomia, že ja som Jahve."
Slovenská Biblia Botekov 2015

15
ako sa tešíš, že budeš vlastniť dom Izraela, ktorý spustol, tak ja naložím s tebou. Vrch Seír bude púšťou, i celý Edóm. Potom spoznajú, že ja som Hospodin.
Slovenská Biblia SEB 2007

15
Jako sa ty raduješ nad dedičstvom domu Izraelovho, pretože spustlo, tak učiním tebe. Pustinou budeš, vrchu Seire, i celý Edom, celá Idumea, a zvedia, že ja som Hospodin.
Slovenská Biblia 1936

15
ako sa tešíš, že budeš vlastniť dom Izraela, ktorý spustol, tak ja naložím s tebou. Vrch Séír bude púšťou, i celý Edóm. Potom poznajú, že ja som Hospodin.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

15
Ako si sa radoval nad dedičstvom Izraelovho domu, lebo bol pustý, tak naložím s tebou; budeš pustý, vrch Seir a celý Edom; i budú vedieť, že ja som Pán.
Slovenská Biblia Katolícky