A A A A A
Ezechiel 35
14
Takto hovorí Pán Jahve: Na radosť celej zeme urobím z teba púšť.
Slovenská Biblia Botekov 2015

14
Takto hovorí Hospodin, Pán: Ako si sa tešil, že celá krajina je púšťou, tak ja naložím s tebou;
Slovenská Biblia SEB 2007

14
Takto hovorí Pán Hospodin: Keď sa bude radovať celá zem, vtedy ti ju učiním pustinou.
Slovenská Biblia 1936

14
Takto vraví Hospodin, Pán: Ako si sa tešil, že celá krajina je púšťou, tak ja naložím s tebou;
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

14
Toto hovorí Pán, Jahve: Keď sa bude radovať celá zem, teba urobím pustatinou.
Slovenská Biblia Katolícky