A A A A A
Ezechiel 35
12
A ty si uvedomíš, že ja, Jahve, som počul všetky urážky, ktoré si ty vyslovil proti izraelským horám hovoriac: Spustošené sú, nám boli dané za pokrm.
Slovenská Biblia Botekov 2015

12
A spoznáš, že ja som Hospodin. Počul som všetky rúhania, ktoré si vyslovil proti vrchom Izraela: Sú spustošené, nám sú dané za pokrm.
Slovenská Biblia SEB 2007

12
A zvieš, že ja Hospodin som počul všetky tvoje rúhania, ktoré si hovoril proti vrchom Izraelovým, že vraj spustly, nám sú dané za pokrm.
Slovenská Biblia 1936

12
A uznáš, že ja som Hospodin. Počúval som všetky rúhania, ktoré si vyslovil proti vrchom Izraela: Sú spustošené, nám sú dané za pokrm.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

12
Budeš teda vedieť, že ja som Pán. Počul som všetky tvoje rúhania, ktoré si vyriekol proti vrchom Izraela: »Pusté sú, nám sa dostali za pokrm.«
Slovenská Biblia Katolícky