A A A A A
Ezechiel 35
11
Preto na môj život — výrok Pána Jahveho — budem postupovať s takým hnevom a s takou horlivosťou, s akou si s nimi nakladal vo svojej nenávisti. Dám sa poznať medzi nimi, keď ťa budem trestať.
Slovenská Biblia Botekov 2015

11
Preto, ako žijem — znie výrok Hospodina, Pána — chcem nakladať s tebou podľa tvojho hnevu a podľa tvojej žiarlivosti, ktorej si sa dopúšťal z nenávisti k nim; dám sa im spoznať, keď ťa budem súdiť.
Slovenská Biblia SEB 2007

11
preto jako že ja žijem, hovorí Pán Hospodin, že učiním podľa tvojho hnevu a podľa tvojej závisti, podľa toho, čo si ty robil zo svojej nenávisti proti nim, a dám sa poznať medzi nimi, keď ťa budem súdiť.
Slovenská Biblia 1936

11
Preto, akože žijem - znie výrok Hospodina, Pána - chcem nakladať s tebou primerane k tvojmu hnevu a primerane k tvojej žiarlivosti, ktorej si sa dopúšťal z nenávisti k nim; dám sa spoznať pri tebe, keď ťa budem súdiť.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

11
preto, ako žijem, hovorí Pán, Jahve, urobím podľa tvojho hnevu a podľa tvojej žiarlivosti, akou si vo svojej nenávisti nakladal s nimi, a dám sa im poznať, keď ťa budem súdiť.
Slovenská Biblia Katolícky