A A A A A
Ezechiel 27
33
Keď si svoj tovar z mora vykladal, sýtil si mnohé národy, svojím veľkým bohatstvom a obchodom obohacoval si kráľov celého sveta.
Slovenská Biblia Botekov 2015

33
Keď sa tvoj tovar dostával na breh, nasycoval mnohé národy. Množstvom svojho bohatstva a dodávaného tovaru si obohacoval zemských kráľov.
Slovenská Biblia SEB 2007

33
Keď vychádzal tvoj tovar z morí, sýtil si mnohé národy; množstvom svojho majetku a svojich vecí na zámenu obohacoval si kráľov zeme.
Slovenská Biblia 1936

33
Keď sa tvoj tovar dostal na breh, nasýtil mnohé národy. Množstvom svojho bohatstva a výmenného tovaru si obohatil zemských kráľov.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

33
Keď tvoj tovar z mora prichádzal, sýtil si mnohé národy, množstvom svojho bohatstva a tovaru obohacoval si kráľov zeme.
Slovenská Biblia Katolícky