A A A A A
Ezechiel 27
27
Tvoje bohatstvá, tvoje zásoby tovaru, tvoj náklad, tvoji námorníci a kormidelníci, opravári trhlín, tvoji obchodníci, všetci tvoji vojaci a celá lodná posádka sa potopia na morské dno v deň tvojho stroskotania.
Slovenská Biblia Botekov 2015

27
Tvoje bohatstvo, tebou dodávaný tovar, tebe dodávaný tovar, tvoji námorníci a tvoji kormidelníci, opravári trhlín a tí, čo obchodovali s tvojím tovarom, i všetci tvoji bojovníci, ktorí sú v tebe, a všetok ľud, ktorý je uprostred teba, padnú doprostred mora v deň tvojho pádu.
Slovenská Biblia SEB 2007

27
Tvoj majetok a tvoj tovar, tvoje veci do zámeny, tvoji plavci a tvoji správcovia lodí, tí, ktorí opravovali tvoje trhliny, a tí, ktorí zamieňali tvoj tovar, i všetci tvoji bojovní mužovia, ktorí sú v tebe, i s celým tvojím shromaždením, ktoré je v tvojom strede, padnú v srdci morí v deň tvojho pádu.
Slovenská Biblia 1936

27
Tvoje bohatstvo, tvoj zložený tovar, tvoj výmenný tovar, tvoji námorníci a tvoji kormidelníci, opravári trhlín a tí, čo vymieňali tvoj tovar, i všetci tvoji bojovníci, ktorí sú v tebe, a všetok ľud, ktorý je uprostred teba, padnú doprostred mora v deň tvojho pádu.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

27
Tvoj majetok, články tovaru, námorníci, kormidelníci, tí, čo zaprávali na tebe trhliny a prevážali tvoj tovar, všetci tvoji bojovníci, čo ich len bolo na tebe, a celý zástup, ktorý bol na tebe, padne doprostred mora v deň tvojho stroskotania.
Slovenská Biblia Katolícky