A A A A A
Ezechiel 21
1
Jahveho slovo mi došlo takto:
2
"Syn človeka, obráť sa k juhu, hovor k juhu, prorokuj proti lesu v negebskom kraji.
3
Povedz negebskému lesu: Počuj Jahveho slovo! Takto hovorí Pán Jahve: Zapálim v tebe oheň, ktorý strávi v tebe každý zelený strom a každý suchý strom. Jeho ohnivé plamene nevyhasnú, ale všetky tváre budú spálené od Negebu až po sever.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2
Človeče, obráť sa tvárou na juh, káž proti juhu, prorokuj proti lesu na Negevskom poli;
3
povedz Negevskému lesu: Čuj slovo Hospodina! Takto vraví Hospodin, Pán: Pozri, roznietim v tebe oheň, ktorý strávi v tebe každý zelený strom i každý suchý strom, takže jeho plameň nebude možno uhasiť. Popália sa ním všetky tváre od juhu až po sever.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2
Synu človeka, obráť svoju tvár proti Jeruzalemu a kvapkaj slovo proti svätyniam a prorokuj proti zemi Izraelovej
3
a povieš zemi Izraelovej: Takto hovorí Hospodin: Hľa, ja som proti tebe a vytiahnem svoj meč z jeho pošvy a vyplienim z teba spravedlivého i bezbožného.
Slovenská Biblia 1936

1
Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
2
Človeče, obráť sa tvárou na juh, káž proti juhu, prorokuj proti lesu na južnom poli;
3
povedz južnému lesu: Čuj slovo Hospodinovo: Takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, roznietim v tebe oheň, ten strávi v tebe každý zelený strom i každý suchý strom, takže jeho plameň nebude možno uhasiť, a ním sa opália všetky tváre od juhu až po sever.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Pán prehovoril ku mne takto:
2
„Syn človeka, obráť si tvár smerom na juh a káž proti juhu, prorokuj proti lesu južného poľa
3
a povedz južnému lesu: Čuj slovo Pána; toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, zapálim v tebe oheň a pohltí v tebe každý zelený strom a každý suchý strom; blčiaci plameň nevyhasne a zhorí v ňom každá tvár od juhu na sever.
Slovenská Biblia Katolícky