A A A A A
Ezechiel 21
6
Vtedy mi Jahveho slovo došlo takto:
Slovenská Biblia Botekov 2015

6
Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
Slovenská Biblia SEB 2007

6
A ty, synu človeka, vzdychaj, ako keby si mal dolámané bedrá, a v horkosti, vzdychať budeš pred ich očami.
Slovenská Biblia 1936

6
Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo:
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

6
Pán prehovoril ku mne takto:
Slovenská Biblia Katolícky