A A A A A
Ezechiel 21
37
Staneš sa korisťou ohňa, tvoja krv potečie v krajine a po sebe pamiatku nezanecháš. Lebo ja, Jahve, som to povedal."
Slovenská Biblia Botekov 2015

37
Budeš potravou ohňa, tvoja krv bude tiecť po krajine. Nespomenú si už na teba, lebo ja, Hospodin, som hovoril.
Slovenská Biblia SEB 2007

37
Budeš potravou ohňu, tvoja krv potečie krajinami. Nevzpomenú si viac na teba, lebo ja, Hospodin, som hovoril.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

37
Ohňu budeš pokrmom, tvoja krv potečie po zemi, nebudú na teba spomínať, lebo ja, Pán, som to povedal.“
Slovenská Biblia Katolícky