A A A A A
Ezechiel 21
34
Tvoje vízie sú klamné, tvoje veštby sú lživé. Meč bude priložený na krk bezbožným zločincom, ktorým nadišiel deň a čas konečného trestu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

34
aby ho vtedy, keď o tebe videli lož a veštili klam, položili na šiju hanebných priestupníkov, ktorých deň prichádza, čas posledného trestu.
Slovenská Biblia SEB 2007

34
aby ho vtedy, keď o tebe videli lož a veštili klam, položili na šiju hanebných priestupníkov, ktorých deň prichádza k času posledného trestu.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

34
Videli ti márnosť, veštili ti klam, aby ho dali na krk zločinným rúhačom, ktorým prišiel deň v čase, keď bude koniec zločinu.
Slovenská Biblia Katolícky