A A A A A
Ezechiel 21
31
Takto hovorí Pán Jahve: Zlož si diadém, odlož korunu! Všetko sa mení: Kto bol dole, bude povýšený, a kto je hore, bude ponížený.
Slovenská Biblia Botekov 2015

31
Takto vraví Hospodin, Pán: Odlož turban! Zlož korunu! Nič neostane tak, ako je. Čo je nízke, bude vyvýšené, a čo je vysoké, bude znížené.
Slovenská Biblia SEB 2007

31
A vylejem na teba svoj zúrivý hnev, ohňom svojej prchlivosti budem duť na teba a vydám ťa do ruky nesmyselných mužov hovädných, takých, ktorí kujú zkazu.
Slovenská Biblia 1936

31
Takto vraví Hospodin, Pán: Odlož turban! Zlož korunu! Nič neostane tak, ako je. Čo je nízke, bude vyvýšené, a čo je vysoké, bude znížené.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

31
toto hovorí Pán, Jahve: Odstráň tiaru, odlož korunu! To už nie je to. Nízke sa povýši a vysoké sa zníži.
Slovenská Biblia Katolícky