A A A A A
Ezechiel 21
30
Ty tiež, nečestné a bezbožné izraelské knieža, tebe nadišiel deň a čas konečného trestu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

30
Tebe však, knieža v Izraeli, znesvätený priestupník, ktorého deň prichádza, prichádza čas konečného trestu:
Slovenská Biblia SEB 2007

30
Či azda schovať meč do jeho pošvy? Nie, ale na mieste, na ktorom si stvorená, dcéro Ammonova; v zemi tvojho pôvodu ťa budem súdiť.
Slovenská Biblia 1936

30
A ty, knieža v Izraeli, znesvätený priestupník, ktorého deň prichádza k času konečného trestu:
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

30
Ty však, rúhač, zločinec, knieža Izraela, ktorého deň prichádza v čase, keď bude koniec hriechu,
Slovenská Biblia Katolícky