A A A A A
Ezechiel 21
3
Povedz negebskému lesu: Počuj Jahveho slovo! Takto hovorí Pán Jahve: Zapálim v tebe oheň, ktorý strávi v tebe každý zelený strom a každý suchý strom. Jeho ohnivé plamene nevyhasnú, ale všetky tváre budú spálené od Negebu až po sever.
Slovenská Biblia Botekov 2015

3
povedz Negevskému lesu: Čuj slovo Hospodina! Takto vraví Hospodin, Pán: Pozri, roznietim v tebe oheň, ktorý strávi v tebe každý zelený strom i každý suchý strom, takže jeho plameň nebude možno uhasiť. Popália sa ním všetky tváre od juhu až po sever.
Slovenská Biblia SEB 2007

3
a povieš zemi Izraelovej: Takto hovorí Hospodin: Hľa, ja som proti tebe a vytiahnem svoj meč z jeho pošvy a vyplienim z teba spravedlivého i bezbožného.
Slovenská Biblia 1936

3
povedz južnému lesu: Čuj slovo Hospodinovo: Takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, roznietim v tebe oheň, ten strávi v tebe každý zelený strom i každý suchý strom, takže jeho plameň nebude možno uhasiť, a ním sa opália všetky tváre od juhu až po sever.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

3
a povedz južnému lesu: Čuj slovo Pána; toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, zapálim v tebe oheň a pohltí v tebe každý zelený strom a každý suchý strom; blčiaci plameň nevyhasne a zhorí v ňom každá tvár od juhu na sever.
Slovenská Biblia Katolícky