A A A A A
Ezechiel 21
29
Preto takto hovorí Pán Jahve: "Keďže mi ustavične pripomínate svoje hriechy a vaše hriechy sa prejavujú vo všetkom vašom konaní a pretože mi ich stále pripomínate, budete zajatí.
Slovenská Biblia Botekov 2015

29
Preto takto vraví Hospodin, Pán: Pretože mi pripomínate svoju vinu, vaše priestupky sú odhalené, vaše hriechy možno vidieť vo všetkých vašich skutkoch, pretože ste mi prišli na myseľ, budete pre ne pochytaní.
Slovenská Biblia SEB 2007

29
kým ti vidia márnosť, kým ti veštia lož, aby ťa dali k hrdlám pobitých bezbožníkov, ktorých deň prijde v čas neprávosti, ktorou už bude koniec.
Slovenská Biblia 1936

29
Preto takto vraví Hospodin, Pán: Pretože mi pripomínate svoju vinu, a vaše priestupky sú odhalené, takže vaše hriechy možno vidieť vo všetkých vašich skutkoch, pretože ste mi prišli na myseľ, budete pre ne pochytaní.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

29
Preto takto hovorí Pán, Jahve: Pretože ste pripomenuli svoju vinu, keď sa odhalil váš zločin a objavil váš hriech: pre všetky vaše výčiny - keďže ste ich pripomenuli - chytia vás do päste.
Slovenská Biblia Katolícky