A A A A A
Ezechiel 21
27
Veštiaci lós označený: "Jeruzalem" padol po pravici: postaviť proti mestu obliehacie stroje, dať rozkaz na vraždenie, vydať vojnový pokrik, namieriť obliehacie barany proti bránam, nakopiť násyp, postaviť obliehacie veže.
Slovenská Biblia Botekov 2015

27
V jeho pravici je veštecký lós pre Jeruzalem, aby umiestnil obliehacie barany, otvoril ústa k vražednému povelu, zdvihol hlas na vojnový pokrik; aby postavili obliehacie barany proti bránam, navŕšili val, vystavili obliehací násyp.
Slovenská Biblia SEB 2007

27
Rozvrátim, rozvrátim, rozvrátim to; ani toho nebude, dokiaľ neprijde ten, ktorému patrí právo a súd, a dám to jemu.
Slovenská Biblia 1936

27
V jeho pravici je veštecký lós pre Jeruzalem, aby umiestnil obliehacie barany, aby otvoril ústa k vražednému povelu, aby zdvihol hlas na vojnový pokrik; aby postavili obliehacie barany proti bránam, aby navŕšili val, aby vystavili obliehacie zariadenia.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

27
V pravici má žreb: »Jeruzalem;« chce postaviť barany, otvoriť ústa na krik, povýšiť hlas na volanie, postaviť barany proti bránam, nakopiť násyp, postaviť val.
Slovenská Biblia Katolícky