A A A A A
Ezechiel 21
24
"Syn človeka, načrtni dve cesty, ktorými má prísť meč babylonského kráľa, nech obe vychádzajú z toho istého kraja. Potom vykreš smerovník, vykreš ho na rázcestí.
Slovenská Biblia Botekov 2015

24
Aj ty, človeče, nakresli si dve cesty, aby mohol prísť meč babylonského kráľa; obe nech vychádzajú z jednej krajiny. Ukazovateľ smeru postav na začiatok cesty k mestu;
Slovenská Biblia SEB 2007

24
Preto takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že mi na pamäť uvodíte svoju neprávosť tým, že sa odkrývajú vaše prestúpenia, aby sa videly vaše hriechy vo všetkých vašich činoch; preto, že ste mi prišli na pamäť, budete lapení tou rukou.
Slovenská Biblia 1936

24
Ty, človeče, nakresli si dve cesty, aby mohol prísť meč babylonského kráľa; obe nech vychádzajú z jednej krajiny. Ukazovateľa smeru postav na začiatok cesty k mestu;
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

24
„Ty však, syn človeka, predlož si dve cesty, ktorými príde meč babylonského kráľa. Nech obe vychádzajú z jednej krajiny. Na začiatku cesty urob smerový stĺp, urob ho k mestu!
Slovenská Biblia Katolícky