A A A A A
Ezechiel 21
17
Krič, nariekaj, syn človeka, lebo ten meč dopadne na môj ľud, na všetky izraelské kniežatá: všetci sú určení pod meč s mojím ľudom. Preto sa bi v prsia,
Slovenská Biblia Botekov 2015

17
Krič a kvíľ, človeče, lebo meč bude proti môjmu ľudu, ten bude proti všetkým kniežatám Izraela. Prepadnú meču aj s mojím ľudom, preto udri sa po bedrách.
Slovenská Biblia SEB 2007

17
A ja tiež budem tlieskať svojimi rukami a ukojím svoju prchlivosť. Ja Hospodin som hovoril.
Slovenská Biblia 1936

17
Človeče, krič a kvíľ, lebo ten bude proti môjmu ľudu, ten bude proti všetkým kniežatám Izraela. Prepadnú meču i s mojím ľudom, udri sa preto na bedrá;
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

17
Volaj, krič, syn človeka, lebo to sa stane s mojím národom a so všetkými kniežatami Izraela; meču sú vydaní s mojím národom, udieraj si preto na stehno!
Slovenská Biblia Katolícky