A A A A A
Ezechiel 21
12
Ak sa ťa spýtajú: Prečo plačeš?, povedz im: Plačem pre zvesť, ktorú som počul. Keď to nastane, všetky srdcia ochabnú, všetky ruky klesnú, všetci ľudia upadnú na duchu a kolená sa im zmáčajú močom. Prichádza to. Už je to tu." Výrok Pána Jahveho.
Slovenská Biblia Botekov 2015

12
Keď ťa oslovia: Prečo vzdycháš?, povedz: Pre zvesť, čo má prísť. Vtedy stratí odvahu každé srdce, ochabnú všetky ruky, každý duch zmalátnie a všetky kolená sa roztečú ako voda. Pozri, príde a splní sa — znie výrok Hospodina, Pána.
Slovenská Biblia SEB 2007

12
Krič a kvíľ, synu človeka, lebo ten meč bude proti môjmu ľudu, ten proti všetkým kniežatám Izraelovým; budú vydaní meču i s mojím ľudom, preto sa udieraj na bedrá.
Slovenská Biblia 1936

12
A keď ťa oslovia: Prečo vzdycháš? povedz: Pre zvesť, ktorá príde. Vtedy stratí odvahu každé srdce, ochabnú všetky ruky, každý duch zmalátnie a všetky kolená sa roztečú ako voda. Hľa, príde a splní sa - znie výrok Hospodina, Pána.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

12
A ak sa ťa spýtajú: Prečo ty vzdycháš? Odpovedz im: Pre zvesť, ktorá príde. Vtedy ochabne každé srdce, sklesnú všetky ruky a omdlie každý duch a každé koleno sa roztečie ako voda. Áno, príde, splní sa,“ hovorí Pán, Jahve.
Slovenská Biblia Katolícky